วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รูปกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553

ผลงานดีเด่น

กตัญญู  รู้คุณ 
แม่ลูก  ผูกพัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น